logo

Escull els teus informes d'avaluació o crea'n el teu

Utilitza els teus propis informes de notes que adaptem exclusivament per a tu, o fes servir un dels informes de notes predefinits.

Rangs d'avaluació configurables

Adapta els informes de notes a la manera com avalues els teus alumnes.

Plantilles d'informe adaptats

Utilitza els teus logos i imatge corporativa als informes de notes i avaluacions.

Diversos informes de notes per curs

Utilitza la plantilla d'informe de notes que s'adapti millor a cada curs.

Escull els teus informes d'avaluació o crea'n el teu

Automatitza la creació i l'enviament d'informes amb accions en bloc

Alta massiva d'informes per cursos

Genera informes nous per curs de manera automatitzada.

Enviament per email

Envia els informes de notes a alumnes i famílies per correu electrònic de forma múltiple.

Exportació de resultats a Excel

Exporta les dades de notes a l'Excel per realitzar el teu propi processament de dades.

Automatitza la creació i l'enviament d'informes amb accions en bloc

Procés de revisió d'informes amb validació múltiple

Edició i revisió múltiple

Mantingues el control sobre els informes d'avaluació amb edició de professors i validació final dels administradors.

Comentaris predefinits a nivell d'acadèmia i de professor

Agilitza la redacció dels informes amb la teva llibreria de comentaris predefinits.

Procés de revisió d'informes amb validació múltiple
testimonial quote

Una plataforma amb una interfície intuïtiva amb moltes funcions que milloren l’eficiència i la productivitat de la teva acadèmia. Estem encantades!

Eva Font
Directora de Level Idiomes
Eva Font
Més funcionalitats

Tot allò que la teva acadèmia necessita

Si la teva acadèmia necessita una funcionalitat segur que Acadesoft la inclou.

Domiciliació bancària

Genera remeses bancàries en format SEPA de manera fàcil i ràpida.

Informes d'avaluació

Controla el que passa a la teva acadèmia amb informes personalitzables, generats a temps real.

Enviament de comunicacions

Mantingues informats alumnes i famílies mitjançant l'enviament d'informes, notificacions, newsletters i la signatura d'autoritzacions.

Gestió econòmica

Control d'ingressos i despeses centralitzat. Genera factures amb absoluta flexibilitat, múltiples centres de facturació, sèries, rectificatives, etc.

Personalització de documents

Utilitza plantilles personalitzables i afegeix els camps que necessitis a les factures o pressupostos.

Signatura electrònica

Utilitza la signatura electrònica per a autoritzacions i oblida't de desar documents en paper.

Informes analítics

Revisa l'estat financer de la teva acadèmia amb gràfics i altres informes.

Control horari

Registra les hores treballades de manera clara i sense esforç.

Gestió de documents

Comparteix fitxers i altres recursos entre professors, alumnes i famílies de manera centralitzada.