logo

Dades del responsable

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es presenten a continuació les dades identificatives del responsable:

  • Denominació social: PROJECTES A INTERNET SL
  • CIF/NIF: B66797119
  • Domicili Social: Carrer Castillejos 265, entresòl 6a. 08013 Barcelona
  • Telèfon: 930252090
  • Correu electrònic: info@acadesoft.com

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en aquest lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de PROJECTES A INTERNET SL. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, ni la modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al titular, sense el permís previ i per escrit de PROJECTES A INTERNET SL.

L'usuari pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web únicament per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l'ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per PROJECTES A INTERNET SL. L'entitat vetllarà pel compliment d'aquestes condicions i exercirà totes les accions civils i penals corresponents en cas d'infracció o d'incompliment per part de l'usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

Per obtenir informació detallada sobre el tractament de les vostres dades, consulteu l'apartat "Declaració de Privadesa Extensa" en aquesta mateixa web.

Diversos

A.- PROJECTES A INTERNET SL es reserva el dret de modificar la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense avís previ.

B.- PROJECTES A INTERNET SL es compromet a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. Els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al contingut de les diferents seccions de la web de PROJECTES A INTERNET SL, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació, no es consideraran publicitat enganyosa. L'entitat es compromet a corregir aquests errors tan aviat com en tingui coneixement.

C.- PROJECTES A INTERNET SL es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, segons el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. No es considera comunicació comercial tota la informació enviada a les persones interessades per tal de mantenir la relació existent i realitzar tasques d'informació i altres activitats pròpies de l'entitat.

D.- PROJECTES A INTERNET SL no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable per part de l'usuari en l'accés a aquest lloc web i/o en l'ús de la informació que conté.

E.- PROJECTES A INTERNET SL no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivats de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que permetin a l'usuari accedir a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni estan sota el control de PROJECTES A INTERNET SL; l'entitat no es fa responsable ni de la informació que conté, ni de qualsevol efecte derivat d'aquesta informació.

F.- PROJECTES A INTERNET SL no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de l'entitat, apareguin en aquest lloc web. Tampoc no es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a què es pugui accedir des del present lloc web.

G.- En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web aquest lloc web.